Privacy Policy

Algemene Informatie Deze privacyverklaring is van toepassing op de bescherming van jouw persoonsgegevens en is in regel met de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.(AVG), oftewel General Data Protection Regulation GDPR) in voege vanaf 25 mei 2018

1. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

H-CC respecteert en beschermt uw privacy. Hoe worden uw persoonsgegevens verwerkt die u via deze website aan H-CC verstrekt?
Wanneer u de website www.h-cc.be bezoekt louter om informatie te vinden over H-CC, haar producten en diensten, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde producten wilt bestellen of wilt deelnemen aan hartcoherentie, training, coaching of HR consultancy wenst, kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw bedrijsnaam, BTW-nummer, familienaam, voornaam, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, e-mail adres, geslacht, geboortedatum, beroep, telefoon- en/of GSM nummer, uw medische gegevens,…) mee te delen. Telkens als uw persoonsgegevens verstrekt, zal H-CC deze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

U garandeert dat de gegevens die u aan H-CC hebt meegedeeld u toebehoren, of althans dat u toestemming hebt om ze te gebruiken en aan H-CC mee te delen. H-CC kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

2. Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die H-CC verzamelt, worden opgeslagen in een computer bestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen ikzelf, Hannelore Paepen, heb toegang tot uw gegevens. Uw dossier wordt dus vertrouwelijk behandeld en niemand anders kan aan uw gegevens.

3. Doel van de verwerking

H-CC verwerkt de persoonsgegevens voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit om met u in contact te treden, om uw de diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u hebt ingeschreven, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten (zoals o.m. data waarop H-CC trainingen doorgaan), of voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten.

4. Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.

  1. toestemming
  2. noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Op elk moment kan u de persoonsgegevens die H-CC over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten corrigeren of verwijderen. Om gebruik te maken van deze rechten stuurt u een e-mail met als bijlage een kopie van uw identiteitskaart en handtekening of een brief met voormelde bijlage naar het adres van H-CC.

5. Gebruik van cookies

5.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer.

5.2. Waarom gebruiken we cookies?

Tijdens uw bezoek aan de site van H-CC kunnen er zogenaamde cookies gebruikt worden. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze sites zullen zij ervoor zorgen dat u makkelijker kunt surfen omdat u zich bijvoorbeeld niet opnieuw moet aanmelden of niet opnieuw uw voorkeuren of paswoord moet ingeven.

Indien u de inlogpagina bezoekt, wordt er een tijdelijke cookie opgeslagen om te controleren of u browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit. Zodra u inlogt, zullen er enkele cookies bewaard worden in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn een bepaalde tijd geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login bewaard. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

De informatie die door de cookies wordt verzameld, kan gebruikt worden door bijvoorbeeld Google Analytics die cookies gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Op deze manier kan H-CC de website optimaliseren in functie van de noden en behoeften van onze gebruikers.

U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op iedere ogenblik van uw harde schijf verwijderen. Google geeft zelf ook meer details over privacy en cookies op de Google privacy pagina en voorziet ook een browser plug-in waarmee u zich kan uitschrijven voor Google Analytics op alle websites.

Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

5.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Onze website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

A. First – party en third – party cookies

First-party cookies zijn cookies die door H-CC geplaatst worden via de website www.h-cc.be die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.
Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van onze website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
Voor de cookies die de derde partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijs ik naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen website daaromtrent schrijven.

B. Functionele en niet-functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor taalvoorkeuren, javascript enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van onze website. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Soorten niet-functionele cookies:

Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van onze website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. (bv. Cookies geplaatst door Google). Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. H-CC gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. H-CC heeft hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.


Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Deze cookies worden door de social media website zelf geplaatst. Wanneer u op onze website een social media button aanklikt, wordt er een social media cookie geplaatst. Het social media kanaal kan uw IP-adres herkennen wanneer u een pagina van onze website wil delen.
Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat eventueel vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Er kunnen advertentiecookies staan op onze website en wij kunnen ook advertentiecookies plaatsen op website van derden. De informatie uit alle advertentiecookies kunnen wij met elkaar combineren om u aan de hand van uw online surf-, zoek- en koopgedrag, zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen.

Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond.

C. Permanente en Sessie cookies

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker onze website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies met een bepaalde bewaartijd die langer is dan de browsersessie.
Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u uw browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd.

5.4. Uw toestemming

Uw toestemming om onze cookies te accepteren wordt automatisch gegeven bij een bezoek aan www.H-CC.be. (Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie)

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang hebt tot (bepaalde delen van) onze website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie.

Indien u uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan u volgende website bezoeken: https://www.aboutcookies.org.


6. Aanvaarding

Door de website te bezoeken aanvaardt u alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stemt u ermee in dat bij bestellingen en inschrijvingen, gebruik van mijn diensten… uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt worden in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.

7. Update van deze privacyverklaring

H-CC kan in sommige gevallen deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacy wetgeving.

Voor verdere vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u altijd nog contact opnemen, hetzij per post naar H-CC, Rooyaerde 13, 2275 Poederlee (België), hetzij per e-mail naar info@h-cc.be.

8. Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be)